Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

19.6.2019

Koulukeskuksen arkkitehtuurikilpailu avattu

Lamminrahkan koulukeskus on kaupunginosan ensimmäisiä rakennuksia. Se nousee keskeiselle paikalle torin laidalle, aivan keskustan ytimeen ja siitä tulee kaupunginosan maamerkki. Koulukeskus on asukkaiden harrastuspaikka iltaisin ja viikonloppuisin ja monella tapaa alueen sydän.  Kilpailijoiden tulee esittää ideoita mm. muunneltavista opetustiloista, pihasta oppimisen paikkana ja liikuntaan innostavista ratkaisuista. Lamminrahkan koulukeskus ammentaa samoista vahvuuksista kuin koko Lamminrahka: Metsästä, liikunnasta ja retkeilystä. Kilpailun tuloksia käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa.

Kilpailu päättyy 5.11.2109 ja tulokset julkistetaan vuoden 2020 alussa.

Siirry Koulukeskuksen kilpailusivuille!

10.5.2019

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat

Valtatien ali rakennetaan eritasoliittymän urakan yhteydessä kaksi uutta alikulkua, jotka yhdistävät Lamminrahkan Vatialan ja Lemetyn alueisiin. Alikulut rakennetaan 13.5.2019 alkaen kestäen kesäkuun puoliväliin asti. Valtatien liikenne ohjataan tänä aikana kiertoteille. Samalla käynnistyy jo eritasoliittymän risteyssillan rakentuminen.

Lue ELY-keskuksen tiedote aiheesta.

8.4.2019

Ensimmäinen asemakaava hyväksytty

Lamminrahkan ensimmäinen, eteläosan asemakaava käsittää Lamminrahkan keskustan, työpaikka-alueet ja monipuolisia asuinkortteleita. Asemakaava mahdollistaa yhteensä noin 330 000 kem2, josta 170 000 kem2 asumiseen ja 120 000 kem2 yritystoimintaan. Asemakaava-alueelle rakentuu koti arviolta noin 3800 asukkaalle, joka on vajaa puolet koko Lamminrahkan asukasluvusta. Työpaikkoja arvioidaan syntyvän 1000-2000 riippuen yritysrakenteesta.

Lue myös Kangasalan Sanomien uutinen aiheesta!