Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

27.11.2019

Ulkoilureiteille “pesiä” ja taidetta

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viheralueiden puistosuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä 11.12.2019 asti. Viheralueet muodostavat verkoston, joka yhdistää Lamminrahkan kylät toisiinsa ja laajempiin metsäalueisiin.

Viheralueille rakennetaan kävely- ja pyöräilyreitistö, jota pitkin pääsee mm. oikaisemaan asuinalueilta keskustan palveluihin, kuten kouluun, päiväkotiin ja kaupoille. Reitit tulevat täydentymään seuraavissa Lamminrahkan rakentamisvaiheissa ja niistä muodostetaan ympyrälenkkejä, joiden nimi, tunnus ja pituus merkitään opastein maastoon. Keskustan ympäri kulkevan lenkin varrelle tulee ympäristötaidetta ja toisen ympyräreitin varrelle kuntoiluvälineitä. Kummankin reitin varrella on kulkijaa ilahduttavia ”pesiä”, jotka muodostuvat esimerkiksi erilaisista kumpareista ja niiden välisistä tiloista sekä maisemapuista, kivenlohkareista ja lahopuista. Kumpareet kasataan lähellä syntyneistä ylijäämämaista. Jokainen pesä on erilainen ja tarjoaa erilaisen paikan esimerkiksi luonnon tarkkailuun, rauhoittumiseen, leikkimiseen tai liikkumiseen.

Viheralueiden nykyistä metsäpuustoa ja metsänpohjaa säilytetään mahdollisimman paljon ja rakentamisen seurauksena syntyville luiskille ja kaivannoille palautetaan metsänpohjan kasvillisuus. Jos puustoa on poistettava rakentamisen yhteydessä, sitä täydennetään uusin istutuksin. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ennallistamalla tulvatasanteille korpista luontotyyppiä ja jättämällä maastoon lahopuita. Viherverkosto palvelee myös eliöiden siirtymäreitteinä viheralueelta toiselle ja laajemmille metsäalueille. Lisäksi se toimii hulevesien imeyttämisen, pidättämisen ja johtamisen alueina ja vähentää siten vesistöjen kuormitusta.

Lamminrahkan asemakaava-alueen rakennetummat viheralueet ovat Liikuntapuisto ja kaksi leikkipuistoa. Liikuntapuiston suunnitelma on laadittu erikseen ja ollut nähtävillä aiemmin syksyllä. Leikkipuistojen suunnitelmat tulevat nähtäville alkuvuodesta 2020. Liikuntapuisto rakennetaan samanaikaisesti koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa eli vuoteen 2023 mennessä. Nyt nähtävillä olevat viheralueet rakennetaan vuosina 2020-2025.

Kaupungin tiedote viheralueiden suunnitelmista

27.11.2019

Lammminrahkan tori: Kuin aukko metsässä

Lamminrahkan torin yleissuunnitelma on valmistunut ja nähtävillä 11.12.2109 asti. Tori rakentuu Lamminrahkan ytimeen koulukeskuksen, päivittäistavarakaupan ja liikuntapuiston väliin.

Torin suunnittelua on innoittanut ajatus metsäaukiosta: torilla on metsäsaarekkeita; penkit ja esiintymislava on tehty tukeista ja kiveyksen väri vaihtelee kuin metsäaukon valo- ja varjopaikoissa. Myös valaistuksella luodaan tunnelmallista ja luonnonläheistä valon ja varjon vaihtelua tasaisen yleisvalon sijaan. Lisäksi pylväsvalaisimissa on gobo-valaisimet, joilla voidaan luoda torin kiveykseen erilaisia kuvioita. Puuryhmiä valaistaan lisäksi kohdevalaisimin.

Torilta on varattu tilaa myyntikojuille, kahviloiden ja ravintoloiden terasseille sekä tapahtumille. Valaisinpylväisiin tulee varaukset tapahtumasähkölle ja keskeisellä paikalla on ilmoitustaulut. Tori voi toimia luontevasti esimerkiksi torille avautuvien koulukeskuksen, päiväkodin, kauppojen tai ravintoloiden tapahtumapaikkana tai liikuntapuiston turnausten palvelukeskuksena.

Tavoitteena on, että tori olisi elävä paikka myös muulloin kuin tapahtumien aikaan ja että siellä myös oleskeltaisiin. Torin vieressä on varaus leikkipuistolle ja myös itse torilta on varattu tilaa liikunnalle ja oleskelulle.

Tori rakennetaan samassa yhteydessä Lamminrahkan koulukeskuksen kanssa eli vuonna 2023.

Kaupungin tiedote torin suunnitelmista

21.11.2019

Äänestä koulusuosikkiasi!

Lamminrahkan koulukeskuksen suunnittelukilpailuun jätettiin 56 suunnitelmaehdotusta. Ehdotukset ovat yleisön nähtävänä kilpailun verkkosivuilla, jossa niitä voi kommentoida ja äänestää suosikkiaan keskiviikkoon 11.12.2019 asti. Kilpailutöitä koskeva palaute esitellään palkintolautakunnalle, jolla on oikeus käyttää palautetta arviointityössään. Palkintolautakunta koostuu Kangasalan ja Tampereen kaupunkien edustajista sekä kahdesta Suomen arkkitehtiliiton nimeämästä, kokeneesta koulusuunnittelijasta.

– Olemme iloisia kilpailuehdotusten suuresta määrästä. Palkintolautakunnalla on kiinnostava työ tutustua suunnitelmiin – eri alojen asiantuntijat tarkastelevat töitä omista näkökulmistaan ja keskustelu tulee käymään vilkkaana, kertoo Kangasalan suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo.

Kilpailutöitä arvioidaan seuraavista näkökulmista:

  • Lamminrahkan alueen identiteettiä luovat ideat ja kaupunkikuvallinen merkittävyys
  • Arkkitehtoninen kokonaisote ja kokonaisratkaisun mielenkiintoisuus
  • Tilankäytön tehokkuus, selkeys, monikäyttöisyys ja joustavuus
  • Elämyksellisyys ja toimivuus kasvu- ja oppimisympäristönä, sekä sisä- että ulkotiloissa
  • Toteutettavuus sekä rakentamisen ja elinkaaren ajan taloudellisuus
  • Kestävän kehityksen ratkaisut

Kilpailun voittaja julkistetaan helmi-maaliskuussa 2020, jonka jälkeen käynnistyy koulukeskuksen hankesuunnittelu. Tavoitteena on, että koulukeskuksen ensimmäinen vaihe (päiväkoti, esikoulu ja alakoulu) valmistuvat syksyksi 2023.