Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

7.1.2020

Kevään ja syksyn lehtiä sekä varpusia elävöittämään Lamminrahkan eritasoliittymää

Lamminrahkan eritasoliittymään on valmistunut taideteos, jossa leijailee yhteensä 65 teräksestä valmistettua lehteä. Lehdet on kiinnitetty Lahdentiellä siltaan, joka toimii Lamminrahkan ja Ojalan sisääntuloporttina.

Syksyn lehdet Tampereen suunnasta katsottuna

Syksyn lehdet Tampereen suunnasta katsottuna

Teoksen nimi on “Kevät ja Syksy” ja sen on suunnitellut tamperelainen ROP-taiteilijaryhmä. Ryhmään kuuluvat kuvataiteilija (AMK) Tuomo Rosenlund ja diplomi-insinööri Pekko Orava. Tammikuussa taideteokseen lisätään valaistus.

Kevään lehdet Kangasalan suunnasta

Kevään lehdet Kangasalan suunnasta

Kesällä 2020 valtatien eteläpuolen meluseinään asennetaan teipatut kuvateokset, joissa lentelevät varpuset. Värikkäät taustat kuvastavat neljää vuodenaikaa ja varpuset puolestaan yhteisöllisyyttä, iloa, kekseliäisyyttä ja ystävällisyyttä. Varpunen on yksi tunnetuimmista linnuista ja niitä tavataan ympäri maailmaa. Kuvat ovat yksinkertaisia, jotta niitä on helppo katsoa myös nopeasti ohi ajaessa.

“Ideana oli, että kotirampille palatessa tutut linnut lentelevät tervehtimään, viimeisessä kuvassa varpunen laskeutuu keväiselle kotiniitylle, kertoo Tuomo Rosenlund.”

Varpunen keväisellä kotiniityllä

Varpunen keväisellä kotiniityllä

Lamminrahkaan on tulossa myös muita taideteoksia. Teokset keskittyvät kulkureittien varrelle houkutellen kulkemaan omin jaloin. Myös yhteisöllisesti merkittäviin paikkoihin, kuten koulukeskukseen ja leikkipuistoihin on tulossa taidetta.

Lähde: Kangasalan kaupungin tiedote

27.11.2019

Ulkoilureiteille “pesiä” ja taidetta

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viheralueiden puistosuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä 11.12.2019 asti. Viheralueet muodostavat verkoston, joka yhdistää Lamminrahkan kylät toisiinsa ja laajempiin metsäalueisiin.

Viheralueille rakennetaan kävely- ja pyöräilyreitistö, jota pitkin pääsee mm. oikaisemaan asuinalueilta keskustan palveluihin, kuten kouluun, päiväkotiin ja kaupoille. Reitit tulevat täydentymään seuraavissa Lamminrahkan rakentamisvaiheissa ja niistä muodostetaan ympyrälenkkejä, joiden nimi, tunnus ja pituus merkitään opastein maastoon. Keskustan ympäri kulkevan lenkin varrelle tulee ympäristötaidetta ja toisen ympyräreitin varrelle kuntoiluvälineitä. Kummankin reitin varrella on kulkijaa ilahduttavia ”pesiä”, jotka muodostuvat esimerkiksi erilaisista kumpareista ja niiden välisistä tiloista sekä maisemapuista, kivenlohkareista ja lahopuista. Kumpareet kasataan lähellä syntyneistä ylijäämämaista. Jokainen pesä on erilainen ja tarjoaa erilaisen paikan esimerkiksi luonnon tarkkailuun, rauhoittumiseen, leikkimiseen tai liikkumiseen.

Viheralueiden nykyistä metsäpuustoa ja metsänpohjaa säilytetään mahdollisimman paljon ja rakentamisen seurauksena syntyville luiskille ja kaivannoille palautetaan metsänpohjan kasvillisuus. Jos puustoa on poistettava rakentamisen yhteydessä, sitä täydennetään uusin istutuksin. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ennallistamalla tulvatasanteille korpista luontotyyppiä ja jättämällä maastoon lahopuita. Viherverkosto palvelee myös eliöiden siirtymäreitteinä viheralueelta toiselle ja laajemmille metsäalueille. Lisäksi se toimii hulevesien imeyttämisen, pidättämisen ja johtamisen alueina ja vähentää siten vesistöjen kuormitusta.

Lamminrahkan asemakaava-alueen rakennetummat viheralueet ovat Liikuntapuisto ja kaksi leikkipuistoa. Liikuntapuiston suunnitelma on laadittu erikseen ja ollut nähtävillä aiemmin syksyllä. Leikkipuistojen suunnitelmat tulevat nähtäville alkuvuodesta 2020. Liikuntapuisto rakennetaan samanaikaisesti koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa eli vuoteen 2023 mennessä. Nyt nähtävillä olevat viheralueet rakennetaan vuosina 2020-2025.

Kaupungin tiedote viheralueiden suunnitelmista

27.11.2019

Lammminrahkan tori: Kuin aukko metsässä

Lamminrahkan torin yleissuunnitelma on valmistunut ja nähtävillä 11.12.2109 asti. Tori rakentuu Lamminrahkan ytimeen koulukeskuksen, päivittäistavarakaupan ja liikuntapuiston väliin.

Torin suunnittelua on innoittanut ajatus metsäaukiosta: torilla on metsäsaarekkeita; penkit ja esiintymislava on tehty tukeista ja kiveyksen väri vaihtelee kuin metsäaukon valo- ja varjopaikoissa. Myös valaistuksella luodaan tunnelmallista ja luonnonläheistä valon ja varjon vaihtelua tasaisen yleisvalon sijaan. Lisäksi pylväsvalaisimissa on gobo-valaisimet, joilla voidaan luoda torin kiveykseen erilaisia kuvioita. Puuryhmiä valaistaan lisäksi kohdevalaisimin.

Torilta on varattu tilaa myyntikojuille, kahviloiden ja ravintoloiden terasseille sekä tapahtumille. Valaisinpylväisiin tulee varaukset tapahtumasähkölle ja keskeisellä paikalla on ilmoitustaulut. Tori voi toimia luontevasti esimerkiksi torille avautuvien koulukeskuksen, päiväkodin, kauppojen tai ravintoloiden tapahtumapaikkana tai liikuntapuiston turnausten palvelukeskuksena.

Tavoitteena on, että tori olisi elävä paikka myös muulloin kuin tapahtumien aikaan ja että siellä myös oleskeltaisiin. Torin vieressä on varaus leikkipuistolle ja myös itse torilta on varattu tilaa liikunnalle ja oleskelulle.

Tori rakennetaan samassa yhteydessä Lamminrahkan koulukeskuksen kanssa eli vuonna 2023.

Kaupungin tiedote torin suunnitelmista