Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

19.8.2019

Uusittavan ulkoilureitin suunnitelmat valmistuneet

Nykyinen Lamminrahkassa voimalinjan alla kulkeva, seudullisesti merkittävä latuyhteys korvataan Mossin puistokadun rakennusurakan yhteydessä uudella reitillä, joka on linjattu metsäalueelle Ojalan ja Lamminrahkan väliin. Reitti on osa Kauppi-Kyötikkälä-Kirkkoharju -reittiä ja linkki itäisen Tampereen ja Kangasalan ulkoilureitti- ja latuverkon välillä. Sen kautta Lamminrahkan asukkailla ja työntekijöillä on ulottuvillaan 70 km latu- ja ulkoilureittiverkosto.

Uudella reitillä on perinteiset ladut molempiin suuntiin ja keskellä tila luistelutyylin hiihdolle. Reitti valaistaan. Reitin linjaus on taiten ympäristöön sovitettu ja se kulkee vaihtelevassa maastossa kalliomäiltä tasaisemman kosteikon laitaan. Reitin maisemallinen huippukohta on kapeahko kalliosola, jossa latu kulkee kallioseinämien välissä. Reitin pituus on noin 2,2 km. Reitti on Tampereen ja Kangasalan yhteishanke ja kaupungit maksavat sen toteutuksen puoliksi. Reitti rakennetaan välillä 2020-22. Tänä aikana käyttöön tulee mahdollisesti väliaikaisia järjestelyjä niin, että kulkuyhteys kuitenkin turvataan koko ajan. Nykyinen, voimalinjan alla kulkeva reitti jää kesäkäyttöön, kunnes sen kohdalle rakennetaan voimalinjan maakaapeloinnin myötä asuinkortteleita.

 

19.8.2019

Liikuntapuiston yleissuunnitelma nähtävillä

Liikuntapuisto rakennetaan aivan Lamminrahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteykseen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi. Sekä päiväkotia että koulua suunnitellaankin liikunta- ja retkeilypainotteisina. Puistoon tulee tekonurmikenttä, peliareena, padel-kenttä, fitness-puisto sekä juoksusuora ja hyppypaikka. Liikuntapuiston ja torin välissä on lisäksi varaus leikkipuistolle. Pelikenttien vierestä lähtee latu, joka yhtyy Kauppi-Kirkkoharju -latuun ja siitä edelleen koko itäisen Tampereen ja Kangasalan latuverkkoon. Lamminrahkan keskustasta pääsee siis hiihtäen esim. TAYS:n alueelle. Talviaikana tekonurmikentällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Liikuntapuisto valmistuu 2023, samanaikaisesti pienten lasten yksikön ja koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa.

Nähtävillä olevat Liikuntapuiston suunnitelmat, 28.8.2019 asti:

19.8.2019

Mossin puistokadun katusuunnitelmat nähtävillä

Lamminrahkan suunnittelu etenee asemakaavan vahvistuttua katujen, kunnallistekniikan ja viheralueiden suunnittelulla. Ensimmäisenä valmistuivat Ojala-Lamminrahkan selkärangan eli molempien alueiden läpi kulkevan pääkadun katusuunnitelmat. Katu ulottuu Aitolahdentieltä Lahdentielle ja sen pituus on yhteensä 3,6 km. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna pyöräkaistoineen, raitiotievarauksineen ja kadunvarsipysäköinteineen. Uusittava ulkoilureitti ylittää Mossin puistokadun puisella kaarisillalla. Katu rakennetaan 2020-2022 Kangasalan ja Tampereen yhteisurakkana.

Nähtävillä olevat katusuunnitelma-aineistot Lamminrahkan puolelta, 26.8.2019 asti.