AJANKOHTAISTA


Eteläosien yleissuunnitelma valmistunut

Yleissuunnitelma käsittää Lamminrahkan ensimmäisen rakentamisvaiheen alueet. Suunnitelmassa on tutkittu erilaisia korttelimalleja ja mm. kerrostalojen, rivitalojen ja kaupunkipientalojen yhdistämistä samaan kortteliin. Yleissuunnitelma toimii tänä vuonna käynnistyvän asemakaavoituksen pohjana. Yleissuunnitelman on...


Lamminrahka kohteena

Lamminrahka on mukana Ekokumppaneiden RETU-hankkeessa 2016-2017. Hankkeessa tutkitaan, miten pientaloyhtiöihin saisi toteutettua uusiutuviin energialähteisiin perustuvan, keskitetyn energiantuotantoratkaisun.


Lamminrahkan asemakaavoitus käynnistyy

Alueen ensimmäiseen asemakaavaan kuuluu eritasoliittymä, Ojala-Lamminrahka -pääkatu, Rissonkadun jatke ja sen varren asuinkorttelit, Lahdentien varren työpaikkakortteleita, keskustakortteleita Lamminrahka-taloineen ja yhtenäiskouluineen sekä viheralueita tarvittavilta osin. Myös eritasoliittymän ja Lahdentien eteläpuolisten...


Lamminrahkan osayleiskaava lainvoimainen

Lamminrahkan osayleiskaava on kuulutettu lainvoimaiseksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset 16.12.2015 ja päätöksestä ei tehty jatkovalitusta. Samaten kävi Tampereen Ojalan alueen osayleiskaavalle (Lamminrahkan pohjoispuolella), joten molempien alueiden suunnittelua pystytään...