Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

5.7.2019

Ensimmäinen asemakaava lainvoimainen

Lamminrahkan ensimmäinen asemakaava on laadittu alueen eteläosaan. Siihen sisältyy noin puolet koko Lamminrahkan asemakaavoitettavasta alueesta. Kaavaa mahdollistaa kodin noin 3800 asukkaalle ja noin 1600 työpaikkaa. Rakennusoikeutta syntyy yhteensä noin 330 000 kem2.

Valtaosa asuinrakennusoikeudesta on kerrostaloissa, mutta asemakaavaan sisältyy myös yhtiömuotoisia pientalokortteleita, kaupunkivilloja, kaupunkipientaloja ja parisenkymmentä omakotitalotonttia.

Kaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan se laaditaan erillisenä kortteleittain ennen tontinluovutusta. Kaavassa on myös pääosin väljät rakennusalat, monin paikoin koko kortteli. Kyseessä on Lamminrahkan sovellus paljon huomiota saaneesta ns. joustavasta kaavasta, jolla voidaan reagoida joustavasti kysyntään ja suhdanteisiin.

Kaavan aineistot (kaava nro 785)

19.6.2019

Koulukeskuksen arkkitehtuurikilpailu avattu

Lamminrahkan koulukeskus on kaupunginosan ensimmäisiä rakennuksia. Se nousee keskeiselle paikalle torin laidalle, aivan keskustan ytimeen ja siitä tulee kaupunginosan maamerkki. Koulukeskus on asukkaiden harrastuspaikka iltaisin ja viikonloppuisin ja monella tapaa alueen sydän.  Kilpailijoiden tulee esittää ideoita mm. muunneltavista opetustiloista, pihasta oppimisen paikkana ja liikuntaan innostavista ratkaisuista. Lamminrahkan koulukeskus ammentaa samoista vahvuuksista kuin koko Lamminrahka: Metsästä, liikunnasta ja retkeilystä. Kilpailun tuloksia käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa.

Kilpailu päättyy 5.11.2109 ja tulokset julkistetaan vuoden 2020 alussa.

Siirry Koulukeskuksen kilpailusivuille!

10.5.2019

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat

Valtatien ali rakennetaan eritasoliittymän urakan yhteydessä kaksi uutta alikulkua, jotka yhdistävät Lamminrahkan Vatialan ja Lemetyn alueisiin. Alikulut rakennetaan 13.5.2019 alkaen kestäen kesäkuun puoliväliin asti. Valtatien liikenne ohjataan tänä aikana kiertoteille. Samalla käynnistyy jo eritasoliittymän risteyssillan rakentuminen.

Lue ELY-keskuksen tiedote aiheesta.