Mitä tapahtuu ja rakennetaan nyt?

10.5.2019

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat

Valtatien ali rakennetaan eritasoliittymän urakan yhteydessä kaksi uutta alikulkua, jotka yhdistävät Lamminrahkan Vatialan ja Lemetyn alueisiin. Alikulut rakennetaan 13.5.2019 alkaen kestäen kesäkuun puoliväliin asti. Valtatien liikenne ohjataan tänä aikana kiertoteille. Samalla käynnistyy jo eritasoliittymän risteyssillan rakentuminen.

Lue ELY-keskuksen tiedote aiheesta.

8.4.2019

Ensimmäinen asemakaava hyväksytty

Lamminrahkan ensimmäinen, eteläosan asemakaava käsittää Lamminrahkan keskustan, työpaikka-alueet ja monipuolisia asuinkortteleita. Asemakaava mahdollistaa yhteensä noin 330 000 kem2, josta 170 000 kem2 asumiseen ja 120 000 kem2 yritystoimintaan. Asemakaava-alueelle rakentuu koti arviolta noin 3800 asukkaalle, joka on vajaa puolet koko Lamminrahkan asukasluvusta. Työpaikkoja arvioidaan syntyvän 1000-2000 riippuen yritysrakenteesta.

Lue myös Kangasalan Sanomien uutinen aiheesta!

31.12.2018

Lamminrahkan eteläosan asemakaavaehdotus on nähtävillä

Lamminrahkan ensimmäinen asemakaava on edennyt toiseen eli ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotuksen aineisto on nähtävillä 22.1.2019 asti täällä:

Lamminrahkan eteläosan asemakaava, 785