Ensimmäisen asemakaavan oas nähtävillä 1.11.2016 asti

Kaava-alue sisältää Lamminrahkan eteläosan, Lamminrahkan puoleisen osan pääkokoojakadusta, valtatien tiealuetta ja uuden eritasoliittymän alueen. Tämän ensimmäisen vaiheen asemakaavat laaditaan oas-vaiheen jälkeen paloittain vuosina 2017-2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) on nähtävillä 3.10.-1.11.2016, jona aikana siitä voi antaa mielipiteitä osoitteeseen kunt(at)kangasala.fi. Oas ja jatkossa myös muut Lamminrahkan asemakaavojen asiakirjat löytyvät kunnan kaavoituksen verkkosivuilta.

Asemakaavan 785 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Asemakaavan aluerajaus osayleiskaavakartalla (pdf)
Asemakaavan aluerajaus ortokuvalla (pdf)
Asemakaavan aluerajaus Lamminrahkan eteläosien yleissuunnitelmakartalla (pdf)
Asemakaavan 785 vireilletulokuulutus (pdf)