Laatukäsikirja valmistunut

Lamminrahkan laatukäsikirja on valmistunut! Käsikirja on Lamminrahkan visiokirja; siitä välittyy alueen suunnittelun ja toteutuksen punainen lanka, Lamminrahkan henki. Käsikirjan on tarkoitus ohjata kaikkea Lamminrahkan suunnittelua lähovusien ja vuosikymmenten aikana. Käsikirjassa keskitytään siihen fyysiseen ympäristöön, johon kunta voi ohjauksellaan vaikuttaa. Fyysinen ympäristö luo puitteet, mutta todellisen lamminrahkaisuuden synnyttävät ihmiset ja heidän olemisensa ja toimimisensa alueella.

Lamminrahkan laatukäsikirja (pdf)