Pääkadun yleissuunnittelu ja Lamminrahkan hankesuunnittelu käynnistyvät

Ojala-Lamminrahkan pääkadun yleissuunnittelu on käynnistynyt (Ramboll). Aitolahdentieltä Lahdentielle ulottuvasta päääkadusta tehdään kevään 2017 aikana varsin tarkka yleissuunnitelma, jonka pohjalta voidaan lähivuosina edetä katusuunnitteluun. Lamminrahkan alueelta tarkennetaan kevään 2017 aikana lisäksi kokoojakatujen, vesihuollon, massatalouden, hulevesien ja viheralueiden suunnitelmia osana Lamminrahkan hankesuunnitelmaa (Ramboll).