Ensimmäinen asemakaava lainvoimainen

Lamminrahkan ensimmäinen asemakaava on laadittu alueen eteläosaan. Siihen sisältyy noin puolet koko Lamminrahkan asemakaavoitettavasta alueesta. Kaavaa mahdollistaa kodin noin 3800 asukkaalle ja noin 1600 työpaikkaa. Rakennusoikeutta syntyy yhteensä noin 330 000 kem2.

Valtaosa asuinrakennusoikeudesta on kerrostaloissa, mutta asemakaavaan sisältyy myös yhtiömuotoisia pientalokortteleita, kaupunkivilloja, kaupunkipientaloja ja parisenkymmentä omakotitalotonttia.

Kaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan se laaditaan erillisenä kortteleittain ennen tontinluovutusta. Kaavassa on myös pääosin väljät rakennusalat, monin paikoin koko kortteli. Kyseessä on Lamminrahkan sovellus paljon huomiota saaneesta ns. joustavasta kaavasta, jolla voidaan reagoida joustavasti kysyntään ja suhdanteisiin.

Kaavan aineistot (kaava nro 785)