Haltijanmäen ja Taikakummun katuinfra valmistui

Lamminrahkan Haltijanmäen ja Taikakummun pientalovaltaisten alueiden kadut ovat valmistuneet, ja Haltijanmäen alueella myös leikkikenttä ja kuntoportaat. Taikakummun alueen leikkikenttä valmistuu ympäröivien viheralueiden viimeistelyn yhteydessä, 2023.

Kadut rakennettiin niin sanotulla Kangasalan mallilla eli kadut ovat täysin valmiita kiveyksiä ja istutuksia myöten. Vain lähikeräyspisteet odottavat vielä jäteastioiden asentamista, jonka jälkeen nekin päästään viimeistelemään.

Lähde kävelykierrokselle alueille videoin täältä.

Yllä Haltijanmäen leikkikenttää kuntoportaiden vierestä kuvattuna. Alla Haltijanmäen läntistä eli Tampereen puoleista osaa lenkistä. Alimpana Taikakieppi.