Kaupungin tavoitteena nostaa Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaista täyttömäärää ja mahdollistaa Lamminrahkan nopeampi rakentuminen

Kangasalan kaupunki suunnittelee toiminnassa olevan Lamminrahkan itäisen ylijäämämaiden sijoitusalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamista. Sijoitusalueelle saadaan nykyisellä ympäristöluvalla sijoittaa ylijäämämaita 49 000 tonnia vuodessa, jolloin toiminta-aika on arviolta 15 vuotta. Kaupunki suunnittelee vuosittaisen täyttömäärän nostamista 200 000 tonniin vuodessa, mikä mahdollistaisi Lamminrahkan kaupunginosan rakentamisen nopeammin ja sijoitusalue saataisiin maisemoitua jo viiden vuoden päästä. Läjitysalueen kokonaistäyttömäärä pysyy samana.

Sijoitusalueen tarkoituksena on mahdollistaa Lamminrahkan kaupunginosan alueen infran ja kaupungin kiinteistöjen rakentamisesta syntyvien pilaantumattomien ja rakentamiseen kelpaamattomien maa-ainesten vastaanotto ja sijoitus Lamminrahkan alueelle sen sijaan, että niitä kuljetetaan muualle. Lisäksi mahdollistetaan kaupungin muiden alueiden rakentamisessa muodostuvien ylijäämämaiden sijoittamista alueelle. Läjittämisen loputtua alue maisemoidaan ja sinne rakennetaan ulkoilureittejä ja alamäkiajo/kelkkareitti.

Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaisen täyttömäärän nosto edellyttää ympäristövaikutusten arviointia eli YVA-menettelyä. YVA-menettelyn yleisötilaisuus pidetään Teams-yhteydellä tiistaina 22.3.2022 klo 17–19. YVA-arviointiohjelma, lisätietoja ja linkki yleisötilaisuuteen täältä, sivun alaosasta.

YVA-arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.4.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/164/2022).

Lomake mielipiteen esittämistä varten täältä, sivun alaosasta.