Kortteleissa puuston poistoa lokakuun puoliväliin asti

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen kortteleissa alkaa tällä viikolla puuston ja kantojan poisto, rakentamisen tieltä. Asemakaavan viheralueille jää puusto. Työt alkavat Tampereen puoleisesta päästä ja kestävät lokakuun puoliväliin asti.

Hinkantien alikulku ja eritasoliittymän Kangasalan puoleinen Kotipellon alikulku ovat normaalisti käytössä myös töiden ajan, mutta Hinkantien jatkeena kulkeva metsäautotie kulkee osittain kortteleiden poikki.