Lamminrahkan keskustakortteliin valittiin uusi rakentaja

Korttelin 1527 haun voittajaksi valittiin Kymppirakenne Oy. Uusimman varauksen myötä Lamminrahkan eteläosan kaikki yhtiömuotoiset korttelit ovat nyt varattuja.


Havainnekuva Lamminrahkan torin laidalle rakentuvasta korttelista 1527.

Lamminrahkan keskustakortteliin 1527 saatiin hakuajan loppuun mennessä kaksi hakemusta. Laadusta ei oltu tingitty ja molemmissa hakemuksissa esiteltiin omanlaiset hienot suunnitelmat korttelin toteuttamiseksi. Hakemukset pisteytettiin tontinkäyttösuunnitelman ja konseptikuvauksen perusteella ja kriteereinä olivat esimerkiksi asemakaavan ja laatuohjeen noudattaminen, asuntotyyppi- ja kokojakauma, arkea helpottavat palvelut ja laatutaso.

Pistetilanne oli muuten tasainen, mutta voiton ratkaisi Kymppirakenteen hyväksi kaupunkikuvallinen laatu. Kymppirakenteen suunnitelma erottui selvästi edukseen toteuttamalla asemakaavaa ja Lamminrahkan laatuohjetta kaupunkikuvalliseen ilmeeseen panostaen. Rakennusten julkisivuissa on asemakaavamääräysten mukaisesti vahva arkkitehtoninen idea. Kattomaailman, julkisivujäsentelyn ja massoittelun vaihtelun sekä värien ja materiaalien avulla luodaan pikkukaupunkimaista viihtyisää tunnelmaa. Korttelista muodostuu viehättävä ja arkkitehtonisesti laadukas kokonaisuus, jossa on huomioitu päivittäistavarakaupan sekä muiden palveluiden mahdollinen sijoittuminen kortteliin sekä asukkaiden kohtaamispaikkojen luominen. Tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma: alustavasti puolet asunnoista on vähintään kolmen huoneen asuntoja.

Korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 13 100 k-m², josta 3000 k-m² voi käyttää päivittäistavarakaupalle. Asemakaava myös velvoittaa toteuttamaan liiketiloja maantasokerrokseen torin laidalle sekä Mossin puistokadun varrelle. Kortteliin kuuluu lisäksi yleisten pysäköintilaitosten korttelialue, jolle voi osoittaa myös muiden läheisten kortteleiden autopaikkoja ja jolle tullaan toteuttamaan Lamminrahkan päiväkodin saattoliikenteen pysäköinti.


Korttelin 1527 kartta.

 

Lisätiedot: 

Tea Jylhä, Lamminrahkan projektipäällikkö, Kangasalan kaupunki
tea.jylha@kangasala.fi, puh. 040 133 6329