Koulukeskuksen urakoitsijaksi SRV Rakennus Oy, valmis 8/2023

Lamminrahkan koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen talonrakennusurakoitsijaksi on valittu SRV Rakennus Oy. Ensimmäinen vaihe sisältää päiväkodin, luokat 0-2 sekä luokat 3-6. Päiväkoti on 140 lapselle, luokat 0-2 165 oppilaalle ja luokat 3-6 500 oppilaalle. Talonrakennusurakka oli uudelleen kilpailutuksessa, koska ensimmäisellä kierroksella saatiin vain yksi tarjous, ks. lisää täältä.

Urakka käynnistyy heti marraskuun alussa ja toiminta pienten lasten yksikössä (sisältää päiväkodin) sekä alakoulussa käynnistyy alkuperäisen aikataulun mukaan eli lukuvuoden alusta elokuussa 2023. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan myös noin 1000 m2:n liikuntasali.

Koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen maanrakennustyöt ovat olleet käynnissä keväästä lähtien ja etenevät aikataulussa (urakoitsijana Axbella Oy).

Koulukeskuksen toinen vaihe eli yläkoulu rakennetaan 2020-luvun loppupuolella. Siihen asti Lamminrahkan yläkouluikäisiä lähimpänä sijaitsee Pitkäjärven yläkoulu noin kolmen kilometrin päässä.

Koulukeskuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelija on Verstas Arkkitehdit Oy.