Koulun toteutus vahvistui: Kangasala ja Tampere hyväksyivät hankesuunnitelman ja sopimukset

Hankesuunnitelma ja sopimukset hyväksyttiin Tampereen lautakunnissa keskiviikkona ja torstaina, Kangasalla jo aiemmin syksyllä. Kangasala rakennuttaa koulun omaan taseeseensa ja Tampere maksaa osuutensa tilakustannuksista kuukausittaisena korvauksena. Rakentaminen alkaa jo ensi keväänä ja ensimmäinen vaihe eli alakoulu ja Kangasalan oma pienten lasten yksikkö ovat valmiit elokuussa 2023.
 
Koulu on yksi Lamminrahkan ensimmäisistä rakennuksista ja keskeisellä paikalla aivan Lamminrahkan ytimessä: torin laidalla, pääkadun varressa, liikuntapuiston ja kaupallisten palvelujen kyljessä. Ratikkapysäkkivaraus on koulukeskusta vastapäätä.
 
Koulukeskus muodostuu kolmesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta sydäntilasta, jossa on ruokasali ja näyttämö. Sydäntila avautuu lasiseinien kautta torille ja myös pääsisäänkäynti on torin laidalla, Metsäalueillekin on lyhyt matka ja niitä tultaneenkin hyödyntämään retkikohteina ja opetuksessa.
 
Rakennuksen siipien väliin jää suojaisia, eri-ikäisille luontevasti rajautuvia pihoja. Alakoulu ja pienten lasten yksikkö ovat kaksikerroksia ja pihan puolelta julkisivuiltaan puuta, yläkoulu puolestaan on kolmikerroksinen.
 
Tavoitteena on, että pihalla saataisiin säilymään olemassa olevaa puustoa ja jopa metsänpohjaa ja että lapset pääsisivät siten myös välitunneilla leikkimään metsäiseen ympäristöön.
 
Kadun puolella koulukeskus rakentuu pääosin kiinni katuun ja esimerkiksi Taitotalon toiminta on siten näkyvissä myös Mossin puistokadun kulkijoille. Kadun ja torin puoleiset julkisivut ovat tiiltä.
 
Oppimistilat on ryhmitelty kahden luokka-asteen yhteisiksi kotialueiksi, joissa on isompaa luokkatilaa sekä pienempiä yksilö- ja ryhmätyöskentelytiloja. Myös taito- ja yläkoulun ainetilat on ryhmitelty helposti hahmotettaviksi ja oppimista tukeviksi soluiksi.
 
Koulun tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi niin, että ne palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin vilkkaassa harrastuskäytössä: tuhannen neliön liikuntasali, taitotilat ja kerhotilat.
 
Lamminrahkan kestävän kehityksen tavoitteita tukee se, että koulukeskus lämpiää uusiutuvista tuotetulla kaukolämmöllä ja aurinkokeräimiin on varauduttu. Pitkät räystäät suojaavat lämpenemiseltä. Pihalle tulee kattavat pyöräparkit ja oppilaita kannustetaankin kulkemaan omin jaloin kouluun, Liikkuvan koulun periaatteiden mukaan.