Kuurankadun urakkatiedote 18.10.2021

Käynnissä ovat seuraavat työvaiheet:

• pintamaiden poistot
• louhinnat
• vesihuoltojärjestelmien rakentaminen
• lämpöjärjestelmien rakentamien
• sähkö- ja telejärjestelmien rakentaminen

Kuva Taitajankadun työmaalta

Työmaaliikennettä on oheisen kartan mukaisella työmaatiestöllä. Toivomme metsässä ja ulkoilureiteillä liikkuvilta varovaisuutta ja työmaaliikenteen huomioimista, eritoten risteyskohdissa. Toivomme myös, että työmaa-alueella vältettäisiin turhaa liikkumista.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot:
Louhintahiekka Oy
Arto Björkqvist
+358 400 344 676
arto.bjorkqvist@louhintahiekka.fi