Lamminrahkan eteläosan asemakaavaluonnos oli nähtävillä

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan (kaava 785) valmisteluaineisto oli nähtävillä 12.2.–13.3.2018 teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13, sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kangasala.fi. Kaupungin kaavoitus järjesti keskustelutilaisuuden tiistaina 13.2.2018 klo 17.30. Tilaisuus pidettiin Pitkäjärven koululla. Seuraavaksi kootaan luonnoksesta saatu palaute ja valmistellaan kaavaehdotus.