Lamminrahkan koulu on Kangasalan vuoden 2023 rakennushanke

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2023 rakennushankkeen. Valittu kohde on Lamminrahkan koulu. Valinnan perusteluna ovat onnistuneet arkkitehtoniset ja toiminnalliset ratkaisut sekä kaupunkikuvalliset ansiot.

Lamminrahkan koulukeskus

Lamminrahkan koulukeskus

Vuoden rakennushankkeeksi valittu Lamminrahkan koulu sijaitsee Lamminrahkan keskustassa, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Innovatiivisen ja korkealaatuisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2019. Kilpailun voitti Verstas Arkkitehdit ehdotuksellaan ”Kerkkä”.

Koulurakennuksesta on onnistuttu luomaan kokonaisuus, joka kehittää Kyläpuunaukiota virikkeellisenä kaupunkiympäristönä ja korostaa sen asemaa uuden kaupunginosan keskeisenä julkisena tilana. Liittymä kaupunkirakenteeseen kykenee olemaan samalla monumentaalinen, että helposti lähestyttävä. Jylhästi nouseva umpinainen tiilimassa tuo aukiolle näyttävyyttä ja lasisena avautuva aula kutsuvuutta.

Lamminrahkan koulukeskus

Lamminrahkan koulukeskus

Loivasti vinojen kattojen ja seinien muodostama massoittelu on varmaotteista ja luontevaa. Raskaiden, korotettujen tiilimassojen ja ensimmäisen kerroksen lasipintojen yhdistelmä on sopusuhtainen ja sopivasti dramaattinen. Vaakasuuntaisten tiilipintojen vastapainona on keveämpiä julkisivualueita, joissa puu- ja lasipinnat vuorottelevat.

Lamminrahkan koulukeskuksen aula

Lamminrahkan koulukeskuksen aula

Lamminrahkan koulukeskuksen taidetta

Lamminrahkan koulukeskuksen taidetta

Sisätiloista muodostuva oppimisympäristö on toimiva ja sopusuhtainen kokonaisuus. Tilojen väliset yhteydet ovat lyhyet ja tilallinen kokonaisratkaisu on tiivis ja toimiva. Tontinkäyttö on tehokasta jättäen paljon vapaata pihatilaa. Pihan jäsentely on luontevaa ja jaoteltu siten, että ikäryhmät kasvavat pohjoiseen päin, kuitenkin niin, että kaikkein pienimpien lasten piha jää suojaisaan taitteeseen pienten lasten yksikön massan keskelle.

Vuoden rakennushanke 2023 palkinnon saajat

Vuoden rakennushanke 2023 palkinnon saajat

Vuoden 2023 rakennushankeen palkitseminen

Vuoden 2023 rakennushankeen palkitseminen

Palkinnon kaupungin puolesta vastaanottaneet rakennuspäällikkö Merja Saarilahti ja rakennuttaja Timo Harra kertoivat hankkeen olleen kaupungin ensimmäinen arkkitehtikilpailun kautta toteutettu rakennushanke. Prosessin aikana koettiin monia muutoksia ja haasteita kuten pandemia, Ukrainan sota, erittäin tiukka aikataulu sekä alueen infran ja liikuntapuiston samanaikaisen rakentamisen yhteensovittaminen. Kaikesta huolimatta koulu saatiin toteutettua hienosti ja valmiiksi ajallaan. Verstas Arkkitehtien Teemu Aarnio ja Mika Lundberg nostivat esiin mukana olleiden suunnittelijoiden, työpanoksen; hankkeessa oli mukana monia muitakin suunnittelijoita niin Verstas Arkkitehdeilta kuin Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumosta, rakennuttajan puolelta ja loppukäyttäjien puolelta. Työryhmässä oli hyvä henki ja haasteet selätettiin ratkaisukeskeisen otteen ansiosta. Myös rakentajan SRV:n rakennusmestari Timo Passi kehui hyvää yhteistyötä. Palkinnon saajat olivat iloisia saadusta tunnustuksesta ja tyytyväisiä, että hanke oli onnistunut.