Lamminrahkan lumovoimaa lisätään taiteen ja ympäristön saumattomalla kokonaisuudella

Lamminrahkassa tavoitteena on, että julkinen taide ja viherympäristö yhdessä muodostavat kokonaisuuden yhdistyen lumovoimaksi. Tämän toteutumista varten on laadittu suunnitelma, jonka on koostanut Public Art Agency Finland. Suunnitelman tehneessä työryhmässä on ollut sekä nykytaiteen eri lajityyppien edustajia että maisema-arkkitehteja.

Kokonaisuuden taustana ovat Kangasalan rikas kulttuurihistoria, elämyksellisen asuinympäristön vetovoima ja viihtyisyys sekä metsäluonnon yhdistäminen maisema-arkkitehtuuriin ja taiteeseen.

“Taide ja tapahtumat vahvistavat paikan identiteettiä ja asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä juurruttavat asukkaita uusille kotikulmille”, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Osa suunnitelmassa tunnistetuista Lamminrahkan lumovoiman paikoista on päätetty jättää luonnontilaisiksi, osaa on käsitelty maisema- arkkitehtuurin keinoin ja osaan tilataan taideteos. Taideteokset toteutetaan pääasiassa Lamminrahkan yleisille alueille eli kaduille, torille, muille aukioille ja viheralueille.

Pysyvien taideteosten lisäksi suunnitelmaan sisältyy väliaikaisia teoksia, viherympäristön lumovoimaa lisääviä toimia sekä tapahtumia.

Pysyviä julkisia taideteoksia on tulossa torille, kahteen alikulkuun, bussipysäkeille, raitiotiepysäkille ja ulkoilureittien varsille sekä muuntamoihin ja pysäköintilaitoksen julkisivuun.

Väliaikaisia teoksia toteutetaan Lamminrahkan keskelle jäävään vanhaan metsään, jossa ne kutsuvat nauttimaan metsän omasta lumovoimasta ja tuovat siihen uusia näkökulmia.

Kartta_Alustavat taiteen paikat Lamminrahkassa

Unelmien viherympäristöä luovat Lamminrahkan sisääntulossa, kiertoliittymän keskellä oleva tammi, kivenlohkareista koottu istuskelupaikka liikuntapuistossa ja luonnon monimuotoisuutta lisäävät lahopuuaidat.

Myös Lamminrahkaan suunnitellut tapahtumat ammentavat alueen metsäluonnosta: Äänipolku yhdistää runoa ja maisemaa, valotapahtuma kutsuu nauttimaan lepoaikaan laskeutuvasta luonnosta ja Lumi-screening tuo lumesta tehdylle valkokankaalle lyhytelokuvia.

Lumovoimamaksuilla tuotetaan lamminrahkalaisten omia tapahtumia. Lumovoimamaksuja maksavat alueen taloyhtiöiden rakentajat tontinluovutuksen yhteydessä. Lisäksi Kangasalan kaupunki toteuttaa osan taidehankinnoista osana investointeja, prosenttiperiaatteella.

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen kertoo omaehtoisista tapahtumista näin:

“Tavoitteena on, että Lamminrahkaan syntyy alusta alkaen myös omaehtoisen tapahtumien järjestämisen kulttuuri: mäenlaskupäivä, kirpputoripiknik, juhannustanssit… Kaupunki edistää tapahtumien järjestämistä esimerkiksi osoittamalla tiloja ja paikkoja sekä antamalla tuotantotukea.”

Lue lisää Kangasalan kaupungin tiedotteesta.

Lamminrahkan eteläosan julkisen taiteen, unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunnitelma, pdf