Lamminrahkan pääkadulla puhdistetaan hulevesiä uudella tavalla

Lamminrahkassa panostetaan siihen, että katujen hulevedet puhdistuvat kunnolla ennen päätymistään Halimasjärveen, jonka rannat ovat osa luonnonsuojelualuetta.

Keinoina ovat mm. pääkadun viherpainanteet, joissa osa vedestä päätyy kasvillisuuden käyttöön ja osa kulkeutuu hiljalleen kadun kuivatusrakenteisiin. Viherpainanteessa käytetään monilajista kasvillisuutta, jotta kasvillisuus kestää vaihtelevat kosteusolosuhteet.

Perinteisesti katujen varsilla on ollut tapana käyttää vain yhtä tai kahta kasvilajia, useankin kilometrin matkalla. Lamminrahkassa käytetään monipuolisesti erilaisia puu-, pensas- ja perennalajikkeita, jolloin katumiljööstä tulee myös elämyksellisempi ja luonnonmukaisempi.

Miljöösuunnittelija Maria Rautajoki kertoo hulevesin käsittelystä uuskoti.fi:n videolla: