Lamminrahkan pohjoisosaan kaavoitetaan koteja 4000 asukkaalle

Lamminrahkan ensimmäisen osan eli eteläosan kaikki kadut ovat valmistuneet ja kaikki asuintontit on varattu ja Kangasalan kaupunki on siirtynyt Lamminrahkan kakkosvaiheen eli pohjoisosan suunnitteluun ja toteutukseen.

Pohjoisosan asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.1.–10.2.2023 Kangasalan kaupungin Teknisessä keskuksessa ja verkkosivuilla, joilla on tutustuttavana myös kaavaan liittyvät selvitykset.

Kaava-alue on iso kuten eteläosakin, noin 68 hehtaaria ja rajautuu eteläosan asemakaava-alueeseen, Tampereen kuntarajaan ja idässä Lamminrahkan metsäalueisiin. Asemakaavaehdotuksen laskennallinen asukasmäärä on noin 4000 asukasta (laskettu asumisväljyydellä 45 kerrosneliömetriä/asukas). Kaava mahdollistaa monipuolisesti erilaisten talotyyppien toteuttamisen: omakotitalojen, kaupunkipientalojen, paritalojen, rivitalojen, erillispientaloyhtiöiden ja kerrostalojen.

Ote kaavakartasta.

Suurin osa alueen asukasmäärästä sijoittuu raitiotiepysäkkivarauksen tuntumaan kerrostaloihin, mutta alueelle on kaavoitettu myös 137 pientalotonttia, joista 90 on omakotitalontteja.

Lamminrahkasta tavoitellaan kaupunginosaa, missä on hyvä joukkoliikennetarjonta ja mahdollisuus raitiotien toteutukseen, mikä tarkoittaa verraten tehokasta rakentamista myös omakotitalojen osalta: Omakotitalotontit ovat kooltaan noin 300-400 neliömetriä ja rakennusoikeutta on 125 -160 kerrosneliömetriä ja lisäksi 30 kerrosneliömetriä talousrakennukselle. Kaupunkipientalojen eli toisiinsa kytkettyjen omakotitalojen tontit ovat pääsääntöisesti kooltaan alle 300 neliömetriä ja rakennusoikeutta on saman verran kuin omakotitalotonteilla. Lisäksi alueelle on kaavoitettu neljä paritalotonttia. Tonttien myymisestä ja vuokraamisesta sekä hinnoista päättää myöhemmin kaupunginhallitus.


Kaavan havainnekuva, joka esittää rakennusten sijoittelun osalta yhden mahdollisen toteutuksen.

Pohjoisosan asemakaava-alue rakentuu eteläosan tapaan metsäisten viheralueiden lomaan ja ulkoilureitistöjen varrelle. Alueen poikki kulkee joulukuussa valmistunut Mossin puistokatu ja juuri avattu latu Tampereen Atalasta Kangasalan Asemalle menee aivan pohjoisimpien tonttien lähellä. Koillisosa kaava-alueesta on etelään viettävää kallioselännettä, jolta on hyvät näkymät yli metsien ja Lamminrahkan. Länsiosa alueesta taas on tasaisempaa.

Pientalovaltaisen asutuksen keskellä on varaus päiväkodin ja alakoulun luokkien rakennukselle. Asutuksen lomaan on sijoitettu kolme leikkikenttää ja kokoojakaduilla on bussipysäkkivaraukset. Kaava-alueen eteläosassa on varaus Koilliskeskuksen raitiotielinjan jatkeeksi rakennettavalle raitiotielle ja Mossin raitiotiepysäkille, joka on raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa ohjelmoitu alustavasti rakennettavaksi vuosina 2033-36.

Tavoitteena on, että asemakaava on lainvoimainen ensi kesänä. Alueen katujen, kunnallistekniikan ja viheralueiden suunnittelu käynnistyy etupainotteisesti jo tänä keväänä ja tavoitteena on käynnistää infran rakentaminen ensi vuonna. Ensimmäiset, jo rakennetun infran varrelle sijoittuvat yhtiömuotoiset tontit saadaan haettavaksi heti kaavan vahvistuttua eli arviolta syksyllä 2023 ja ensimmäiset omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit infran ensimmäisten osien valmistuttua, arviolta 2025-2026.