Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa

Kangasalan kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 hyväksyä Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan.

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavalla muodostuu lähes 70 ha uutta asemakaavoitettua aluetta. Tästä noin 40 ha on kaavassa virkistysalueita ja 21 ha asuinkortteleita. Asukkaita kaava-alueelle voi tulla vajaa 4000. Suurin osa alueen asukasmäärästä sijoittuu raitiotiepysäkkivarauksen tuntumaan kerrostaloihin, mutta alueelle on kaavoitettu myös 137 pientalotonttia, joista 90 on omakotitalontteja.

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava

Pohjoisosan asemakaava-alue rakentuu eteläosan tapaan metsäisten viheralueiden lomaan ja ulkoilureitistöjen varrelle. Alueen poikki kulkee Mossin puistokatu ja latu Tampereen Atalasta Kangasalan Asemalle menee aivan pohjoisimpien tonttien lähellä. Koillisosa kaava-alueesta on etelään viettävää kallioselännettä, jolta on hyvät näkymät yli metsien ja Lamminrahkan. Länsiosa alueesta taas on tasaisempaa.

Pientalovaltaisen asutuksen keskellä on varaus päiväkodin ja alakoulun luokkien rakennukselle. Asutuksen lomaan on sijoitettu kolme leikkikenttää ja kokoojakaduilla on bussipysäkkivaraukset. Kaava-alueen eteläosassa on varaus Koilliskeskuksen raitiotielinjan jatkeeksi rakennettavalle raitiotielle ja Mossin raitiotiepysäkille, joka on raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa ohjelmoitu alustavasti rakennettavaksi vuosina 2033-36.

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan liitteineen löydät täältä.