Lamminrahkan pohjoisosan toteutus alkaa syksyllä 2024

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava on kuulutettu voimaan 2.2.2024.

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava

Kaava-alue on Lamminrahkan keskustan ja Tampereen Ojalan välinen noin 70 ha laajuinen alue. Asukkaita Lamminrahkan pohjoisosaan voisi tulla lähes 4000. Pohjoisosassa on enemmän mahdollisuuksia pientalorakentamiseen kuin etelässä, mutta silti suurin osa kaavan mahdollistamasta rakentamisesta on osoitettu kerrostalokortteleihin.

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaan voit tutustua Kangasalan kaupungin karttapalvelussa: Karttapalvelu (sweco.fi)

Alueelle tulevaa rakentamista ohjaamaan on laadittu laatuohjeet, jotka käytännössä ovat rakentamistapaohjeet. Ne on hyväksytty viranomaislautakunnassa 31.1.2024. Lamminrahkan pohjoisosan laatuohjeet ovat hyvin samanlaiset kuin eteläosan, mutta niitä on muokattu vastaamaan pohjoisosan asemakaavan määräyksiä. Samalla ohjeita on pyritty selkeyttämään ja yksinkertaistamaan.

Laatuohjeisiin ja muihin Lamminrahkan suunnitelmiin ja selvityksiin voit perehtyä täällä.

Alueen katu- ja puistosuunnitelmat on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville maaliskuussa. Niiden nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen. Näiden suunnitelmien perusteella kaupunki pääsee aloittamaan alueen infran rakentamista arviolta syksyllä 2024. Alue on laaja, joten koko infran rakentaminen tulee jatkumaan vaiheittain ainakin parin vuoden ajan. Toteutuksen tarkempi aikataulu ja vaiheistus selviävät tämän vuoden kuluessa.