Lamminrahkan raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut, rakentaminen 2030-luvulla

Yleissuunnitelmassa on määritetty raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit. Lamminrahkan haara on yksi viidestä jatkolinjasta. Sen linjaus kulkee Tays:lta Koilliskeskuksen kautta Lamminrahkaan. Muita tulevia raitiotielinjoja ovat Tampereen linja-autoasema – Härmälä – Pirkkala, Lielahti-Ylöjärvi sekä Hervanta – Kangasalan Saarenmaa. Lamminrahkan linjan alkuosa Tays:lta Koilliskeskukselle on suunniteltu toteutettavaksi 2025-2028 ja sen hankesuunnittelu on määrä alkaa tänä vuonna ja toteutussuunnitelma vuonna 2023. Myös Pirkkalan linjan suunnittelun ja rakentamisen on määrä edetä samassa aikataulussa. Pirkkalan ja Lamminrahkan linjat ovat toistensa vastinparit eli samaa heilurilinjaa. Koilliskeskus-Lamminrahka- osuuden rakentamisaikatauluksi on suunnitelmassa esitetty alustavaksi 2033-2036. Kuntien päätöksiä raitiotien laajentamisesta ei ole tehty, vaan ne tehdään vasta toteutussuunnittelun jälkeen, kun tarkemmat kustannukset ovat selvillä. Valtio tukee Tampereen kaupunkiseudun kestävän liikenteen edellytyksiä ja valtion ja kuntien väliseen MAL-sopimukseen on kirjattu raitiotien laajentaminen ympäristökuntiin.


Tampereen kaupunkiseudun suunniteltu raitiotielinjasto. Suunniteltu vuoroväli on 7,5 minuuttia.

 


Tampereen raitiotien tavoiteltu laajeneminen seudulliseksi vuoteen 2040 mennessä. Varikot merkitty kolmioilla.

Lamminrahkassa raitiotien linjaus kulkee Risson jälkeen nykyistä voimajohtokäytävää pitkin Mossin puistokadulle, jossa se kääntyy etelään kohti Lamminrahkan keskustaa. Voimajohto maakaapeloidaan raitiotien toteuttamisen yhteydessä. Lamminrahkaan tulee kaksi pysäkkiä, toinen alueen keskiosiin (Mossi) ja toinen keskustaan, toria vastapäätä (Lamminrahka). Mossin puistokatu rakennetaan jo nyt rakennekerroksiltaan ratikan kestäväksi ja johtojen ja kaapeleiden poikituksille tehdään valmiiksi suojaputket.


Yleissuunnitelmatyössä valitut raitiotielinjaukset jatkosuunnitteluun.

Matka-aika Lamminrahkan keskustasta Tays:lle on suunnitelman mukaan 18 minuuttia ja välille sijoittuu Tays:n, Koilliskeskuksen ja Lamminrahkan pysäkkien lisäksi viisi muuta pysäkkiä.


Pysäkit, matka-ajat ja pysäkkien väliset etäisyydet.

Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman loppuraportti, pdf

Lamminrahkan ratahaaran linjaus, asemapiirrokset, pdf

Havainnevideo ja muuta lisätietoa