Lamminrahkan rakentaminen etenee – Mossin puistokadun urakointi alkanut

Lamminrahkassa on aloitettu toukokuun aikana Mossin puistokadun rakennustyöt. Urakointia suoritetaan Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella (n. 3,6 km). Lisäksi parannetaan 0,4 km osuus Aitolahdentiestä. Pääurakoitsija on Louhintahiekka Oy.

Mossin puistokatu on uusien kaupunginosien selkäranka. Katu ulottuu Aitolahdentieltä Lahdentielle, Lamminrahkan uuteen eritasoliittymään asti. Katu valmistuu syksyllä 2022. Urakassa rakennetaan lisäksi seudullinen ulkoilureitti Kangasala-Tampere ja Lamminrahkan liikuntapuiston louherakenne.

Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat. Katu toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen.

Pyöräilijöille on tulossa omat, yksisuuntaiset pyöräkaistat ajoradan ja viherkaistan välisille alueille. Ne päällystetään punaisella sävyasfaltilla. Autoilija havaitsee pyöräilijän helpommin ja pystyy paremmin ennakoimaan pyöräilijän kulkua.

Lamminrahkan keskustassa Mossin puistokadulla kävely on sallittu koko katualueella ja kadun ylityskohtia ei ole merkitty suojatein. Ratkaisun tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja luoda viihtyisä, kävelyyn ja oleskeluun houkutteleva katumiljöö, jossa tarjotaan alueella liikkuville monipuolisia palveluja. Myös terasseille, penkeille ja puille on varattu runsaasti tilaa.

Koko kadun alueelle on tulossa paljon puita, pensaita ja perennoja sekä puinen kaarisilta, jota pitkin kulkee yksi alueen monista ulkoilureiteistä.

Myös hulevesiratkaisut ovat uudenaikaiset: sade- ja sulamisvedet ohjataan pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliin jäävälle viherkaistalle kasvillisuuden käyttöön. Ratkaisu lisää puiden vedensaantia sekä puhdistaa ja pidättää hulevesiä. Näin hillitään myös rankkasateista johtuvia haittoja.