Lamminrahkan uusi koulukeskus valmistui – näyttävät ja toimivat tilat lähes 800 lapselle

SRV:n rakentama Lamminrahkan koulukeskus on valmistunut Kangasalle. Elokuussa uudessa koulukeskuksessa toimintansa käynnistävät päiväkodin ja esiopetuksen ryhmät sekä perusopetuksen luokat 1–6. Uusiin tiloihin mahtuu yhteensä lähes 800 lasta. Arkkitehtonisesti korkeatasoisessa rakennuksessa on panostettu tilankäytön laatuun ja toimivuuteen. Projektinjohtourakkana toteutetun rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä.

Mossin puistokadun ja Kyläpuunaukion väliin sijoittuvan koulukeskuksen rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021. Rakennus saatiin harjakorkeuteen joulukuussa 2022, ja rakennuksen sisätyöt valmistuivat heinäkuussa 2023. Nyt elokuussa myös ulkotyöt on saatu päätökseen.

”Aikataulu oli loppua kohden tiukka, mutta luovutukset saatiin tehtyä aikataulun mukaisesti. Meillä on ollut hyvät urakoitsijat, rakentajien vahvuus on keskimäärin ollut noin sata henkeä ja viime kesästä asti talotekniikan osuus noin 30–40 henkeä”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Timo Passi.

Kolmikerroksisen uudisrakennuksen kadun puolen julkisivu on kotimaista paikalla muurattua tiiltä, kun pihan puolen pinnoissa on puuta. Omaleimainen kokonaisuus on toteutettu vuonna 2019 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta, jonka suunnittelusta vastasi Verstas Arkkitehdit Oy.

Rakennus pitää sisällään viisi eri lohkoa omin sisäänkäynnein. Pääovien takana on kaksikerroksinen sisääntuloaula, joka johdattaa rakennuksen eri tiloihin sekä kokoaa käyttäjät näyttämön ääreen ja ruokasaleihin. Koulun toisessa kerroksessa on tuhannen neliön liikuntasali, jonka erikoisuutena on betonilattiaan valetut jousivaimennukset äänen ja värähtelyn hallitsemiseksi. Rakennuksen katolle on sijoitettu aurinkoenergiajärjestelmä, joka pitää sisällään aurinkokeräimiä ja -paneeleja.

”Koulukeskuksella on A-luokan energiatodistus ja sekä veden että energian käyttöä mittaroidaan. Rakentamisen aikainen työmaan jätteiden lajitteluaste on läpi urakan ollut hyvää luokkaa”, sanoo SRV:n projektipäällikkö Mika Majaniemi.

Toiminta koulukeskuksessa pääsee alkamaan suunnitellusti elokuussa.

”Rakentamisaikaan osui rakennusalaan yleisesti vaikuttaneita haasteita, kun korona-aika ja Ukrainan sota vaikeuttivat materiaalisaatavuutta. Hankkeen projektinjohtourakoitsijana toiminut SRV on suoriutunut hankkeesta tilaajan näkökulmasta hyvin”, kertoo Kangasalan kaupungin rakennuttaja Timo Harra.

Koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Lamminrahkan keskustassa, parhaillaan rakenteilla olevien torin ja liikuntapuiston vieressä. Kangasalan kaupunki järjestää tiloissa opetusta myös Tampereen puolella sijaitsevan Ojalan asuinalueen 3.–6. luokkien lapsille. Myös yläkoulun rakentaminen koulukeskuksen yhteyteen on suunnitelmissa.

”Elokuun alussa koulukeskuksessa on aloittanut toimintansa päiväkoti kolmella ryhmällä ja koulun puolella toiminta alkaa viidellä opetusryhmällä. Näistä neljä luokkaa ovat Ruutanan koulun 4. ja 5. luokan oppilaita ja yksi opetusryhmä Lamminrahkan alueen oppilaita. Odotamme innolla koulun ensimmäisen toimintavuoden alkua. Viikon käyttökokemuksella päiväkodin puolelta tilat on todettu todella viihtyisiksi ja toimiviksi”, kertoo Lamminrahkan koulun rehtori Jarkko Liuha.

Lisätiedot:

Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Merja Saarilahti, rakennuspäällikkö, puh. 050 550 9062, merja.saarilahti@kangasala.fi