Maanrakennustyöt Aitolahdentien ja Mossin puistokadun risteyksessä jatkuvat

Aitolahdentien ja Mossin puistokadun risteyksessä suoritettavat maanrakennustyöt jatkuvat olemassa olevan kaukolämmön purkutöillä sekä Mossin puistokadun liittämisellä Aitolahdentiehen.

Töiden on arvioitu kestävän marraskuun 2020 loppuun.

Aitolahdentiellä sekä viereisellä kevyen liikenteen väylällä on työn aikaiset liikennejärjestelyt sekä tarvittaessa liikenteenohjaus. Kevyen liikenteen väylä on väliaikaisessa sijainnissaan koko työn ajan. Työn valmistuessa se siirretään lopulliselle paikalleen. Työmaa-alueiden välillä kuljettaessa kevyen liikenteen väylä ylitetään ylityskohdasta ja liikennettä ohjataan ylityksen ajan.

Louhintahiekka toivoo asukkailta ja tienkäyttäjiltä malttia ja varovaisuutta töiden ajaksi. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Työn suorittaja: Louhintahiekka Oy

Päivystysnumero 0447804361

Jani Pullikka 0404183603