Maaston muotojen hyödyntäminen viheralueiden suunnittelussa

Lamminrahkan rakentamisessa moni asia liittyy luonnon kunnioittamiseen. Esimerkiksi viheralueiden suunnitelmat mukailevat luonnon omia muotoja. Myös maastosta pois kaivettava maa-aines pyritään käyttämään hyödyksi jossain muussa osassa aluetta.

Lamminrahkan viheralueiden ja aukioiden suunnittelija, maisema-arkkitehti Anni-Maija Fincke kertoo Uuskoti.fi:n videolla maaston muotojen hyödyntämisestä viheralueiden suunnittelussa: