Metsän suojassa rakennustyöt etenevät vauhdilla

Vaikka Lahdentieltä Lamminrahkan suuntaan katsoessa näkyy ympärillä lähinnä metsää, etenee alueen rakentaminen hyvää vauhtia. Keväällä alkanut kadunrakennustyö on edennyt jo ensimmäisten päällystetöiden aloitusvaiheeseen.

Alueen poikki kulkeva pääväylä, Mossin puistokatu, saa asfaltin Lahdentien rampilta alkavaan päähän. Kesän aikana katua on rakennettu jo ensimmäiseen kiertoliittymään saakka.

Puistokatu jatkuu aikanaan aina Aitolahdentielle asti. Parhaillaan suoritetaan valmistelevia töitä, kuten räjäytyksiä ja louhintaa.

Kokonaisuudessaan Mossin puistokadun urakka kestää marraskuuhun 2022 asti. Pääkadun rakentamisen lisäksi siihen kuuluvat alueen liikuntapuiston louherakenne, Aitolahdentien perusparantaminen Puistokadun risteysalueelta ja seudullisen ulkoilureitin uusi linjaus.

Mossin puistokatu rakent

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen kertoo alueen rakentamisen eroavan monesta muusta vastaavasta projektista siten, että katuverkko pyritään tekemään mahdollisimman valmiiksi ennen korttelirakentamista. Asukkaiden ei tarvitse muuttaa työmaan keskelle, vaan he pääsevät heti liikkumaan mm. asfaltoituja kävely- ja pyöräteitä pitkin. Myös talorakentaminen hyötyy valmiista katuverkostosta. Katujen rakennekerrokset pysyvät paremmassa kunnossa, kun kadut ja tontit on rajattu selkeästi valmiilla asfalttipinnalla.

Luonnonläheisyys on Lamminrahkan suunnittelun kantavia periaatteita. Runsaat viheralueet ovat tärkeä osa asuinalueen identiteettiä ja niitä toteutetaankin jo katualueiden rakentamisen yhteydessä. Tämä on tärkeää myös siksi, että alueen hulevedet laskevat Halimasjärveen.

Viheralueille rakennetaankin sadevesiä pidättämään ja puhdistamaan oja- ja patorakennelmia.

Lamminrahkan rakennusprojekteissa käytetään myös siinä syntyvä, rakentamiseen kelpaamaton maa-aines. Savesta ja pintamaasta tehdään neljä kukkulaa, jotka rakentamisen loppuvaiheessa maisemoidaan tuottamaan iloa asukkaille. Tämä liittyy myös Lamminrahkan ekotehokkuustavoitteisiin.

Lähde: Kangasalan Sanomat 18.8.2020

Lue koko juttu:  Kangasalan Sanomat 18.8.2020