Mossin puistokadun louhintatyöt ovat alkaneet

Mossin puistokadun rakentamiseen liittyvät kallion räjäytys- ja louhintatyöt

ovat alkaneet viikolla 22 (25.-31.5.2020).

Työt voivat aiheuttaa meluhaittaa kyseisellä alueella.

Louhintatöitä tehdään arkisin. Räjäytyksiä tehdään 1-3 kpl päivässä, klo 8-18 välisenä aikana.

Räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä. Katkonainen ääni –      – kuuluu

ennen räjäytystä ja yhtenäinen ääni ——- räjäytyksen jälkeen.

Louhintatyö jatkuu vuoteen 2022 saakka.Suurimmat louhinnat saadaan tehtyä vuoden 2020 kuluessa. 

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä ja toivomme alueen asukkailta malttia

sekä varovaisuutta töiden ajaksi. Merkityillä työmaa-alueilla ei saa turvallisuussyistä liikkua.

Työn suorittaja: Louhintahiekka Oy