Mossin puistokadun urakointi alkoi toukokuussa

Louhintahiekka Oy on aloittanut toukokuussa 2020 Lamminrahkan asuinalueeseen kuuluvan Mossin puistokadun urakointityöt. Urakointia suoritetaan Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella (n. 3,6 km). Lisäksi parannetaan 0,4 km osuus Aitolahdentiestä.

Rakennettava alue rajoittuu seuraavasti:

Pohjoinen: Aitolahdentie

Etelä: Lamminrahkan eritasoliittymä

Itä: Kumpula

Länsi: Ojalankylä

Mossin puistokadun rakentaminen alkaa alueen pohjois- ja eteläpäistä raivaustöillä sekä tulevan puistokadun puolessa välissä tapahtuvalla louhinnalla. Louhinnasta ja murskauksesta voi aiheutua meluhaittaa. Työ alkaa toukokuussa 2020 ja jatkuu vuoteen 2022 saakka. Suurimmat louhinnat tehdään vuoden 2020 aikana. 

Louhintatyö aloitetaan viikolla 22 eli 25.5.2020 alkavalla viikolla.

Louhinta tapahtuu arkisin klo 7-18 välillä. Räjäytyksiä on n. 1-3 kpl päivässä ja niistä varoitetaan äänimerkillä.

Pintamaiden poistoa Mossin puistokadulla

 

Mossin puistokadun lähtötilanne Aitolahdentieltä päin

 

Aitolahdentiellä uudistetaan tekniikkaa, siirretään pyörä- ja kävelytie sekä levennetään ajorataa tulevan Mossin puistokadun liittymän kohdalta.

Tien parannus valmistuu marraskuussa 2020 ja siitä voi olla lyhytaikaista haittaa tien käyttäjille.

Työmaiden läheisyydessä liikkuvilta toivotaan varovaisuutta. Merkityillä työmaa-alueilla liikkuminen on ulkopuolisilta kielletty.

Työn yhteydessä rakennetaan myös uusi seudullinen ulkoilureitti, joka tulee jatkossa korvaamaan nykyisen Tampere-Kangasala -ulkoilureitin. Entinen reitti hiihtolatuineen säilyy käytössä urakan aikana. Muihin tuttuihin ulkoilureitteihin joudutaan tekemään työn edetessä muutoksia ja reittejä joudutaan myös kokonaan katkaisemaan.

Katkaistuista reiteistä ilmoitetaan maastossa opastein, aidoin ja lippusiimoin.

Urakka valmistuu kokonaisuudessaan viimeistään 30.9.2022.

Louhintahiekka toivoo asukkailta ja tienkäyttäjiltä malttia ja varovaisuutta töiden ajaksi. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä. Tiedotamme työn etenemisestä tällä sivustolla säännöllisesti.

Louhintahiekka Oy, Päivystysnumero 0447804361

Jani Pullikka 0404183603

Urakassa tilaajina toimivat yhteistyössä Tampereen kaupunki, Kangasalan kaupunki, Tampereen Vesi -liikelaitos, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen Sähkölaitos(kaukolämpö), Tampereen Sähköverkko, Elenia Palvelut Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oy, Dna Oy ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.