Raitiotien hankesuunnittelu TAYS:lta Linnainmaalle käynnistynyt

Kuntien valtuustot hyväksyivät noin vuosi sitten, loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Nyt on käynnistynyt linjan 1 osalta suunnittelun seuraava ja tarkempi vaihe eli raitiotien hankesuunnitelma TAYS:lta Tampereen Linnainmaalle.  Samalla suunnitellaan hankesuunnitelmatarkkuudella myös linjan toinen pää eli reitti Tampereen keskustasta, Sorin aukiolta Pirkkalan kuntakeskukseen. TAYS:lta Linnainmaalle raitiotien reitti kulkee Tenniskatua Ruotulaan, ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla ja jatkaa Heikkilänkadun keskellä Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen. TAYS-Linnainmaa -osuuden pituus on noin 4,5 kilometriä. Heikkilänkadun varteen suunnitellaan raitiovaunujen säilytysvarikko.

Koilliskeskus-Lamminrahka -osuuden tarkempi suunnittelu ei ole mukana vielä tässä hankesuunnitelmassa, mutta ratavarauksen sijainti päätettiin seudullisen yleissuunnittelun yhteydessä viime vuonna.

Hankesuunnitelmassa arvioidaan raitiotien vaikutuksia, toteuttamisedellytyksiä ja kannattavuutta välillä Pirkkala-Linnainmaa. Arviointi edellyttää, että raitiotien ratavarauksia tarkennetaan alustavien katusuunnitelmien tarkkuuteen. Suunniteltavan raitiotien varrella on käynnissä ja tulossa useita maankäytön suunnitteluhankkeita, kuten Viinikanlahden ja Ruotulan kehittäminen.

Raitiotien jatkosuunnittelulle on perustettu omat verkkosivut Tampereen Ratikan suunnittelusivujen alle. Sivuilta löytyy tietoa hankkeesta ja osallistumismahdollisuuksista sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Työn tavoitteena on tuottaa tekninen suunnitelma, kattava vaikutusten arviointi, vaihtoehtovertailu ja hyöty-kustannus -laskelma, jonka perusteella Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot voivat päättää raitiotielinjan mahdollisesta toteutussuunnitteluun ryhtymisestä alkukeväällä 2023. Toteutussuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2023–2024, jolloin Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien radan rakentaminen olisi mahdollista vuosina 2025–2028.

Tutustu raitiotien seudulliseen yleissuunnitelmaan.

Tutustu raitiotien seudullisiin linjauksiin kartalla Tampereen karttapalvelu Oskarissa.