Rakennustyöt etenevät: Aitolahdentien ja Mossin puistokadun risteyksen louhinta alkaa 9.7.2020

Rakennustyöt etenevät odotetusti, joten Louhintahiekka Oy pääsee aloittamaan kallion räjäytys- ja louhintatyöt Aitolahdentien ja Mossin puistokadun risteyksessä. 

Louhintatyöt alkavat torstaina 9.7.2020 ja jatkuvat elokuun loppuun saakka. Louhintatyötä suoritetaan arkipäivisin. Räjäytyksiä tehdään n. 1-3 krt päivässä klo 8.00-18.00 välillä ja niistä varoitetaan äänimerkillä.

(Katkonainen ääni – – – – ennen räjäytystä ja yhtenäinen ääni ——- räjäytyksen jälkeen.)

Louhintatyöt voivat aiheuttaa meluhaittaa kyseisellä alueella. Alueella liikkuvien toivotaan noudattavan varovaisuutta työmaan läheisyydessä. Merkityillä työmaa-alueilla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä.