Rissonkadun ja Vasamamittarinkadun risteysalue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä vesi- ja viemäritöiden vuoksi

Rissonkadun jatkeen rakennustyöt on aloitettu toukokuussa 2020.

Työn edetessä on tullut esiin suuria kiviä. Kivet joudutaan rikkomaan iskuvasaralla.

Jonkin verran meluhaittaa aiheuttavaa työtä tehdään hetkittäin työn edetessä, arkisin klo 7-18 välisenä aikana.

Vesi-ja viemäritöiden vuoksi Rissonkadun ja Vasamamittarinkadun risteysalue suljetaan ajoneuvoliikenteeltä Rissonkadun kääntöpaikan puoleisessa päässä.

Kiertoreitti merkitään opasteilla ennen työn aloitusta.

Jalankulkureitti pyritään säilyttämään työmaan kohdalla väliaikaisin järjestelyin.

Risteysalue on suljettuna ajoneuvoliikenteeltä ja avataan heti, kun työ on saatu suoritettua.

Kuva: Aditya Chinchure / Unsplash