Rissonkadun jatkeen rakentaminen etenee: kalliota räjäytetään työmaalla

Unsplash / F Cary Snyder

Rissonkadun jatkeen rakentamistöiden edetessä on tullut esiin kallio, jota joudutaan rikkomaan räjäyttämällä. Tämä työvaihe aiheuttaa jonkin verran tärinää ja meluhaittaa.

Louhintatyötä tehdään hetkittäin työn edetessä, arkisin klo 7-18 välisenä aikana. 

Tampereen Infran rakentamispalvelut toteuttaa vuonna 2020 Rissonkadun jatkeen rakentamisen Kangasalan rajalle. Työ sisältää kadun- sekä yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien rakentamisen täysin valmiiksi. Kadun alle rakennetaan lisäksi vesi- ja viemärilinjat, sekä teleoperaattoreiden ja sähköverkon putkitukset.

Työn edellyttämät katselmukset ja tärinämittaukset suorittaa Taratest Oy.

Valitamme rakennustöiden aiheuttamaa haittaa ja toivomme molemminpuolista joustavuutta.