Rissonkadun urakat

Viimeistelytyöt alkaneet Rissonkadun Tampereen päässä

Lamminrahkan alue edistyy vauhdilla. Viikon 18 (3.-9.5.2021) on aloitettu Rissonkadun Tampereen puoleisessa päässä reunakivi-, päällystys- ja viimeistelytyöt. Työ valmistuu kesäkuun 2021 aikana...

Rissonkadun jatkeen rakentaminen etenee: kalliota räjäytetään työmaalla

Rissonkadun jatkeen rakentamistöiden edetessä on tullut esiin kallio, jota joudutaan rikkomaan räjäyttämällä. Tämä työvaihe aiheuttaa jonkin verran tärinää ja meluhaittaa. Louhintatyötä tehdään hetkittäin työn edetessä...

Vesikatko Rissonkadulla 3.6.2020 – asukkaiden on hyvä varata talousvettä ennen katkoa

Tampereen Vesi suorittaa vesijohtoverkoston liitostöitä Rissonkadulla keskiviikkona 3.6.2020. Vedenjakelu joudutaan keskeyttämään klo 9-14 väliseksi ajaksi. Vesikatko koskee kuvaan keltaisella merkittyjä kiinteistöjä: Veden jakelu aloitetaan heti...

Rissonkadun ja Vasamamittarinkadun risteysalue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä vesi- ja viemäritöiden vuoksi

Rissonkadun jatkeen rakennustyöt on aloitettu toukokuussa 2020. Työn edetessä on tullut esiin suuria kiviä. Kivet joudutaan rikkomaan iskuvasaralla. Jonkin verran meluhaittaa aiheuttavaa työtä tehdään hetkittäin...

Rissonkatua jatketaan Kangasalan rajalle

Vuoden 2020 kuluessa toteutettavan Rissonkadun jatkeen rakennustyöt on nyt aloitettu.  Rissonkatua jatketaan Kangasalan rajalle saakka. Urakan aikana tehdään kadunrakennustöitä sekä rakennetaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie...

Rissonkadun jatkeen urakka Tampereen puolella

▇ Urakka-aika 5/2020 – 12/2020, Pääurakoitsija Tampereen Infra Oy. Tampereen oma hanke. Urakassa jatketaan nykyistä Rissonkatua bussin kääntöpaikalta Kangasalan rajalle asti sekä rakennetaan Tampereen puoleinen...