Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §: n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kangasalan kaupunki

Y-1923299-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tea Jylhä, projektipäällikkö

Kangasalan kaupunki,

PL 50, 36201 Kangasala

puh. 03 5655 3000

(vaihde) kirjaamo@kangasala.fi

3. Rekisterin nimi

Lamminrahkan uutiskirjerekisteri (www.lamminrahka.fi sivuston lomakkeen kautta uutiskirjeen tilanneille)


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää uutiskirjeiden välittämiseen, Lamminrahkan markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteetLomakkeen tietojen täyttäjä. Lomake on verkkosivustolla (lamminrahka.fi).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutuksetKangasalan kaupunki ei luovuta rekisterin tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteetKangasalan kaupungin tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisterit ovat suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vai niitä henkilötietoja, joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan.

 10. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löydät: www.kangasala.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Asiointi > Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

11. Tietojen poistaminen

Uutiskirjeiden vastaanottamisesta voi kieltäytyä klikkaamalla uutiskirjeissä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla yhteyden rekisterin ylläpitäjään.