Ulkoilureiteille ”pesiä” ja taidetta

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viheralueiden puistosuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä 11.12.2019 asti. Viheralueet muodostavat verkoston, joka yhdistää Lamminrahkan kylät toisiinsa ja laajempiin metsäalueisiin.

Viheralueille rakennetaan kävely- ja pyöräilyreitistö, jota pitkin pääsee mm. oikaisemaan asuinalueilta keskustan palveluihin, kuten kouluun, päiväkotiin ja kaupoille. Reitit tulevat täydentymään seuraavissa Lamminrahkan rakentamisvaiheissa ja niistä muodostetaan ympyrälenkkejä, joiden nimi, tunnus ja pituus merkitään opastein maastoon. Keskustan ympäri kulkevan lenkin varrelle tulee ympäristötaidetta ja toisen ympyräreitin varrelle kuntoiluvälineitä. Kummankin reitin varrella on kulkijaa ilahduttavia ”pesiä”, jotka muodostuvat esimerkiksi erilaisista kumpareista ja niiden välisistä tiloista sekä maisemapuista, kivenlohkareista ja lahopuista. Kumpareet kasataan lähellä syntyneistä ylijäämämaista. Jokainen pesä on erilainen ja tarjoaa erilaisen paikan esimerkiksi luonnon tarkkailuun, rauhoittumiseen, leikkimiseen tai liikkumiseen.

Viheralueiden nykyistä metsäpuustoa ja metsänpohjaa säilytetään mahdollisimman paljon ja rakentamisen seurauksena syntyville luiskille ja kaivannoille palautetaan metsänpohjan kasvillisuus. Jos puustoa on poistettava rakentamisen yhteydessä, sitä täydennetään uusin istutuksin. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ennallistamalla tulvatasanteille korpista luontotyyppiä ja jättämällä maastoon lahopuita. Viherverkosto palvelee myös eliöiden siirtymäreitteinä viheralueelta toiselle ja laajemmille metsäalueille. Lisäksi se toimii hulevesien imeyttämisen, pidättämisen ja johtamisen alueina ja vähentää siten vesistöjen kuormitusta.

Lamminrahkan asemakaava-alueen rakennetummat viheralueet ovat Liikuntapuisto ja kaksi leikkipuistoa. Liikuntapuiston suunnitelma on laadittu erikseen ja ollut nähtävillä aiemmin syksyllä. Leikkipuistojen suunnitelmat tulevat nähtäville alkuvuodesta 2020. Liikuntapuisto rakennetaan samanaikaisesti koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa eli vuoteen 2023 mennessä. Nyt nähtävillä olevat viheralueet rakennetaan vuosina 2020-2025.

Kaupungin tiedote viheralueiden suunnitelmista