Uuden Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnitelma on nähtävillä

Lamminrahkan eritasoliittymän tiesuunnitelma on nähtävillä 6.6.-6.7.2018 Kangasalan Teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13. Suunnitelmakartta ja muuta aineistoa on katsottavissa myös Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava Kangasalan kaupungin tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 KANGASALA ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 27 §).

Suunnittelua on jatkettu rakennussuunnitelmalla, jonka on määrä valmistua syksyllä 2018. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen loppuvuodesta 2018, ja saada eritasoliittymän rakennustyöt pääosin valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.