Uusittavan ulkoilureitin suunnitelmat valmistuneet

Nykyinen Lamminrahkassa voimalinjan alla kulkeva, seudullisesti merkittävä latuyhteys korvataan Mossin puistokadun rakennusurakan yhteydessä uudella reitillä, joka on linjattu metsäalueelle Ojalan ja Lamminrahkan väliin. Reitti on osa Kauppi-Kyötikkälä-Kirkkoharju -reittiä ja linkki itäisen Tampereen ja Kangasalan ulkoilureitti- ja latuverkon välillä. Sen kautta Lamminrahkan asukkailla ja työntekijöillä on ulottuvillaan 70 km latu- ja ulkoilureittiverkosto.

Uudella reitillä on perinteiset ladut molempiin suuntiin ja keskellä tila luistelutyylin hiihdolle. Reitti valaistaan. Reitin linjaus on taiten ympäristöön sovitettu ja se kulkee vaihtelevassa maastossa kalliomäiltä tasaisemman kosteikon laitaan. Reitin maisemallinen huippukohta on kapeahko kalliosola, jossa latu kulkee kallioseinämien välissä. Reitin pituus on noin 2,2 km. Reitti on Tampereen ja Kangasalan yhteishanke ja kaupungit maksavat sen toteutuksen puoliksi. Reitti rakennetaan välillä 2020-22. Tänä aikana käyttöön tulee mahdollisesti väliaikaisia järjestelyjä niin, että kulkuyhteys kuitenkin turvataan koko ajan. Nykyinen, voimalinjan alla kulkeva reitti jää kesäkäyttöön, kunnes sen kohdalle rakennetaan voimalinjan maakaapeloinnin myötä asuinkortteleita.